Month: Desembre de 2013

Campanya SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA al Priorat

L’Assemblea Nacional  Catalana  inicia la campanya “Signa un vot per la independència”

  • Amb aquesta campanya, l’ANC vol incentivar els ciutadans de Catalunya per tal que exerceixin el dret de petició, un dret reconegut per la Constitució espanyola (art. 29) i l’Estatut d’autonomia de Catalunya (art. 29.5è).
  • Els signants demanarem al Parlament de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugui celebrar, no més tard del 2014, una consulta democràticament i políticament vinculant en la qual es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que Catalunya esdevingui un estat independent. En cas que això no sigui possible perquè l’Estat espanyol no permeti, impedeixi, o dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, es demana que aquesta PETICIÓ sigui entesa com una manifestació lliure d’una voluntat favorable(“VOT”) perquè els representants electes del poble de Catalunya DECLARIN LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre de 2014.
  • L’ANC es presenta com a dipositària de les butlletes que els ciutadans signin en exercici del seu dret de petició per tal de presentar-les conjuntament.
  • La recollida es farà per tot Catalunya durant els propers mesos per tal d’aconseguir el major nombre possible de butlletes. Els responsables de l’ANC faran les comprovacions de les dades personals i s’encarregaran d’incorporar-les a un fitxer que restarà sota la protecció de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, per tal de poder exercir, si fos el cas, els drets de rectificació o cancel·lació. Una vegada signada la butlleta se’n lliurarà un comprovant i l’original es dipositarà en una urna a fi i efecte que quedi sotmesa a la privacitat esmentada.

Al Priorat la primera actuació i recollida de butlletes signades es durà a terme a Falset el dies 11 i 12 de gener. No obstant la nostra voluntat es fer una recollida a cada poble de la comarca, per la qual cosa necessitem persones apoderades, per poder recollir els vots a cadascun dels pobles.

A fi d’organitzar aquesta campanya convoquem tots els interessats a una reunió informativa per al PROPER DISSABTE DIA 28 DE DESEMBRE on es podreu apuntar com apoderats, els que vulguin. La reunió serà al CASAL DE MARÇÀ A LES 19.00 h.