Month: Març de 2015

Ja hi ha un preacord signat del full de ruta

Us fem saber que avui CDC-Reagrupament, ERC, ANC, Òmnium i l’AMI han signat  el preacord del Full de Ruta unitari  amb l’objectiu d’establir el camí posterior a les eleccions del 27 de setembre.

L’acord neix amb la voluntat de sumar noves organitzacions mantenint el respecte absolut als seus processos de debat intern. En aquest sentit, els signants del document mantenen converses amb la CUP per ampliar i construir un espai comú referent al procés constituent; de la mateixa manera, MES-Moviment d’Esquerres ha expressat que acabarà de fixar la seva posició en el Consell Polític que durà a terme el proper 17 d’abril.

El preacord es convertirà en acord en el moment que el president de la Generalitat, Artur Mas, convoqui les eleccions del 27 de setembre i els partits polítics que hi concorrin l’incorporin en el seu programa electoral

 

Secretariat de Priorat per la Independència – ANC

Preacord del full de ruta en pdf

 

Priorat per la Independència discuteix i aprova (amb dues esmenes) el nou full de ruta de l’ANC

NOTA DE PREMSA
L’assemblea de Priorat per la Independència va discutir i votar divendres els documents base de la ponència marc i el full de ruta que s’han sotmès a discussió en les assemblees territorials de l’ANC i que s’han d’aprovar definitivament en l’assemblea general ordinària que l’organització independentista farà el pròxim 12 d’abril a Lleida. Durant els 10 dies previs, l’entitat del Priorat va proposar als associats  un període de coneixement i debat dels documents per mitjà del blog de l’entitat.

L’assemblea va aprovar dues esmenes que afecten la consideració de les pròximes eleccions municipals, per matisar la ponència i fer èmfasi en el fet que, des de la perspectiva de l’ANC, principalment han de servir  per demostrar que la ciutadania fa confiança a les opcions que donen resposta als seus interessos més pròxims i alhora es comprometen amb la independència del país.

D’acord amb la proposta de Full de ruta que ha d’aprovar l’ANC, en aquests mesos vinents l’ANC:

  • Treballarà per ampliar encara més la majoria social a favor de la independència, fent incidència en aquelles persones o grups que poden tenir dubtes sobre els beneficis que reportarà el nou Estat per a la ciutadania de Catalunya.
  • En les pròximes eleccions municipals donarà suport a les candidatures municipals que es comprometin a aprovar en Ple:
1.- Declaració de suport als acords i accions que el nou Parlament resultant
de les eleccions del 27 de setembre decideixi prendre i desenvolupar per
posar en marxa el procés constituent de la República catalana com a
nou Estat independent.2.- Declaració solemne del ple municipal d’impulsar la creació de
l’Assemblea catalana de càrrecs electes.3.- Ratificació de la pertinença del municipi a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) o aprovació d’adherir-s’hi.

  • En les eleccions del 27 de setembre, l’ANC treballarà per garantir-ne el caràcter plebiscitari, perquè hi guanyi el sí a la independència  i perquè hi hagi un acord entre els partits perquè:
    1. L’objectiu de proclamar la independència i les fites més rellevants del full de ruta constitueixin el primer punt, i principal, dels respectius programes electorals.
    2. Les forces polítiques que participin d’aquest acord concorrin a les eleccions identificades amb una marca comuna.
    3. El procés fins a la proclamació del nou estat independent, s’iniciï amb una Declaració solemne d’inici del procés de constitució del nou Estat independent i no s’estengui més enllà de 18 mesos, que es reduiran a 6 mesos si l’Estat espanyol i la comunitat internacional rebutgen entrar en qualsevol mena de negociació.
  • Tanmateix, en el cas que no fos possible la configuració d’un pacte en la línia del punt anterior, l’ANC es plantejarà la possibilitat d’impulsar, des de la societat civil, una candidatura de país, representativa de totes les sensibilitats polítiques i socials.

Priorat per la Independència

Priorat, 22 de març de 2015

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 7, i últim)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part del Full de ruta):


[…] Acord per a les eleccions; possible candidatura ANC; declaració d’independència; eleccions espanyoles; recaptació d’impostos; reunificació de la nació catalana.

53.
Per tant, superat l’atzucac polític produït fins a l’acord del 14
de gener entre els caps dels dos partits principals de Catalunya, l’ANC
treballarà per aconseguir que, en el marc de la nova configuració de
la Taula de forces polítiques i socials per l’Estat propi, s’assoleixi un
acord sòlid entre les forces polítiques sobiranistes per tal que les
eleccions del 27S puguin ser llegides amb caràcter inequívocament
plebiscitari. En aquest sentit, caldrà que en aquest acord:
54.
L’objectiu de proclamar la independència i les fites més
rellevants del full de ruta fins a la proclamació de la
independència constitueixin el primer punt, i principal, dels
respectius programes electorals.
55.
Les forces polítiques que participin d’aquest acord
concorrin a les eleccions identificades amb una marca
comuna.
56.
El procés fins a la Proclamació de la independència
s’iniciï amb una Declaració solemne d’inici del procés deconstitució del nou Estat independent i no s’estengui més
enllà de 18 mesos, que es reduiran a 6 mesos si l’Estat
espanyol i la comunitat internacional rebutgen entrar en
qualsevol mena de negociació.

57.
Tanmateix, en el cas que en el marc de l’esmentada Taula
no fos possible la configuració d’un pacte en la línia anterior,
com també en el supòsit que les eleccions del 27S fossin ajornades
per qualsevol motiu diferent d’una ingerència de l’Estat espanyol,
l’ANC es plantejarà la possibilitat d’impulsar, des de la
societat civil, una candidatura de país, representativa de totes
les sensibilitats polítiques i socials de forma transversal, que doni
prioritat absoluta a l’assoliment de la independència.
58.
En aquest camí hem de preveure possibles provocacions de
l’Estat espanyol com la inhabilitació del President i Consellers de la
Generalitat o altres atemptats greus contra les institucions i
representants del país, que donaran coherència a la proposta de
l’ANC descrita en el Full de Ruta precedent, empenyent la constitució
d’una candidatura unitària dels partits i forces socials que proposin la
Declaració d’inici de construcció del nou estat, que es descriu en
el punt següent, com un dels primers actes del nou Parlament i
donar-hi tot el suport actiu. La candidatura ha de dur inequívocament
en el seu programa que, en cas de majoria d’escons al Parlament i un
cop esgotades les possibilitats de negociació amb l’Estat per una
secessió acordada, proclamaran la independència.
59.
Si no fos possible celebrar aquestes eleccions per la ingerència
de l’Estat espanyol, s’activarà l’Assemblea de càrrecs electes de
Catalunya amb l’objectiu de fer la Proclamació d’independència en el
termini més breu possible.

64.
Terminis: Aquesta fase comença immediatament i s’acabarà
amb la celebració de les eleccions anticipades, el 27 de setembre de
2015.
4. Declaració d’inici del procés de constitució del nou Estat
independent: L’ANC donem suport a les fases definides en el Llibre
Blanc per a la Transició Nacional, des de la Declaració d’inici de
construcció del nou estat que ha de fer el nou Parlament en la seva
constitució, fins a la proclamació d’independència, segons evolucionin
els esdeveniments.

[…] 68.
L’ANC ha de treballar, des del mateix inici de la campanya pel
27S, per explicar la necessitat de fer aquesta Declaració d’inici del
procés de constitució del nou Estat independent després de la
constitució del nou Parlament i, sobretot, per mostrar tant els
beneficis de la independència com els avantatges d’un procés
constituent que ens permetrà, als ciutadans, participar activament en
la construcció del nou Estat.

79.
7.– Les eleccions generals espanyoles : Malgrat es poden
donar altres escenaris, tot sembla indicar que aquestes eleccions es
produiran just després de la constitució del nou Parlament català i,per tant, la Declaració d’inici del procés de constitució del nou
Estat independent pot coincidir, més o menys de ple, en el període
electoral d’aquestes eleccions.[…]

83.
Terminis: La campanya conjunta de totes les forces
independentistes en les eleccions generals espanyoles com a gran
pas de desconnexió respecte l’Estat espanyol, s’ha de començar a
construir immediatament després de les eleccions catalanes del 27S.

84.
8.- L’exercici gradual de la sobirania. La Declaració
d’inici del procés de constitució del nou Estat independent ha
d’anar seguida d’actes d’exercici de sobirania que, en la pràctica,
facin visible la capacitat del país de tenir un funcionament ordinari
plenament independent, sobirà. Aquests actes i el control efectiu del
país per part de les autoritats facilitaran el reconeixement
internacional un cop es faci efectiva la Proclamació de la
Independència.

89.
9.-
Proclamació de la independència: l’acte de proclamació de la independència és el moment definitiu de tot el
procés, a partir del qual el país, la seva gent i els seus representants
polítics, han trencat les últimes dependències de l’Estat espanyol i
comencen a funcionar com a un Estat plenament independent. Serà
un acte oficial del Parlament del país i, per tant, el dia que ha de ser
recordat com el Dia de la independència.
[…]
92.
Accions: L’element clau que ens permetrà exercir i mantenir la
nostra Independència serà la recaptació de tots els impostos per part
del Govern de Catalunya.

[…]
94.
Terminis: entre dotze i divuit mesos després de la constitució
del Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015.
Aquest termini sembla suficient per intentar aconseguir una secessió
pactada amb el Govern espanyol i, en tot cas, aquest termini és
suficient per acabar de construir i posar en marxa totes les
estructures d’Estat necessàries per garantir un funcionament
mínimament normal del nou Estat encara que sigui sense acord amb
l’Estat espanyol.
95.
10.- Reconeixement internacional: El reconeixement
internacional de Catalunya només es començarà a produir quan
Catalunya proclami la seva independència i mostri la seva capacitat
política, jurídica, administrativa i financera per mantenir el
funcionament del país. […]
97.
Requisits: Per al reconeixement cal que primer existeixi un
“coneixement”. Per tant, és molt important fer conèixer al món des
d’ara mateix l’existència de Catalunya, la voluntat del poble català de
constituir un nou Estat independent i les raons que justifiquen i
impulsen aquesta voluntat.
98.
Accions: En qualsevol dels escenaris, el ventall d’accions a
desenvolupar és similar i molt ampli. Inclou tota mena d’accions
divulgatives adreçades a l’opinió pública mundial en general per
donar a conèixer Catalunya, la seva voluntat d’autodeterminar-se i el
procés d’independència. […]

[…]11.- FASE FINAL
101.
L’objectiu de la fase final és la reunificació de la nació catalana,
si aquesta és la voluntat majoritària de la població de cadascun dels
seus territoris. La concreció, en qualsevol model de relació que
decideixin, dependrà del procés amb què s’hi arribi, però serà basada
en el respecte a les singularitats i de comú acord. En aquest sentit,
l’ANC treballarà per tal que la futura República Catalana es doti de les
eines necessàries per tal de facilitar l’esmentat model de relació entre
els territoris dels Països Catalans.

 

 

 

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 6, escenaris i pla d’etapes)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part del Full de ruta):


[…] Escenaris previstos

6. Escenari C: No s’ha pogut celebrar la consulta prevista pel 9N
perquè no hi van haver les condicions per generar un mandat
democràtic amb els efectes d’un referèndum políticament vinculant.
Per tant, cal celebrar unes eleccions anticipades que prenguin el
caràcter de plebiscitàries i constituents, i
7. Escenari D: Abans o després de les eleccions previstes en l’escenari
anterior, la Generalitat és intervinguda políticament i
jurídicament per l’Estat espanyol.En el punt del procés on som, el primer objectiu del poble

català és que les eleccions previstes pel 27 de setembre de
2015 se celebrin en aquesta data, que puguin ser llegides
amb un caràcter clarament plebiscitari i que obrin el procés
constituent del nou Estat català. […]
12. […]En l’escenari c) encara es podrà esgotar la via democràtica amb la celebració
d’eleccions anticipades, que han de prendre el caràcter de
plebiscitàries, i tal com dèiem en l’anterior Full de ruta, en l’escenari
d) caldrà que es creï l’Assemblea de càrrecs electes de
Catalunya perquè procedeixi a la Declaració d’independència i al
nomenament d’un Govern provisional que trenqui definitivament amb
la legalitat espanyola si es dóna la situació d’intervenció o de
suspensió del règim autonòmic català per part de l’Estat espanyol, i
amb això, l’esgotament definitiu de totes les vies democràtiques.

[…] 19. Per a l’ANC, l’Assemblea de càrrecs electes hauria d’estar
formada pels diputats del Parlament de Catalunya (estigui oficialment
dissolt o no) i pels alcaldes de tots els municipis de Catalunya que
donin suport al procés o els regidors en qui el Ple municipal delegui la
representació. L’objectiu seria aplegar els representants democràtics
de la majoria incontestable dels ciutadans catalans.

[…]20. 2.-
Ajuntaments: En l’escenari c) és important aconseguir, a les
properes eleccions municipals, una majoria sobiranista al màxim
d’ajuntaments de Catalunya i el seu compromís amb el procés de
constitució del nou Estat independent. En l’escenari d) és molt
probable que la conducció de tot el procés fins a la Proclamació
d’independència recaigui, en bona part, en els ajuntament catalans, a
més dels diputats al Parlament de Catalunya, i en la societat civil
organitzada.

Pla d’etapes

24. 1.- Majoria social

27. Accions: l’ANC promourà i treballarà perquè el nou país tingui
unes condicions socials dignes per tothom. Les accions on l’ANC
s’involucrarà, inscrites en el Pla d’Actuació 2015-2016, han de servir
per sumar més sensibilitats al procés i per generar consens i il·lusió
en la ciutadania.

29. 2.- Eleccions municipals

[…] 30.
L’ANC les considera claus en el procés de construcció del nou
Estat i vol participar-hi activament, a través de la campanya “Els
ajuntaments per la independència”, per aconseguir que la
majoria dels Ajuntaments de Catalunya tinguin governs independentistes.

36. 3.- Assemblea de càrrecs electes.
43,4.- Eleccions anticipades plebiscitàries.

48. El paper de l’ANC és, doncs, implicar-se plenament en aquestes
eleccions per tal de:
49. Garantir el màxim d’unitat entre les diverses candidatures
independentistes que s’hi presentin,
50. Dur a terme una campanya per eixamplar el suport electoral a
aquelles candidatures que, en el seu programa, assumeixin un
compromís clar amb el procés d’independència, i
51. Organitzar un 11 de setembre (primer dia de la campanya
electoral) amb un gran acte que tingui projecció internacional.
52. Cal que la mobilització general, democràtica i pacífica del poble
català obri el pas a la formació d’un govern nacional d’unitat i a la
Declaració d’Independència de Catalunya.

 

 

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 5, la fase final)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part de la Ponència marc):


[…] La fase final

9.- Bases per a l’etapa final
109.
[…] Ens toca aprofitar la finestra d’oportunitat que encara és oberta i que passa
inexcusablement per les eleccions del 27 de setembre d’enguany.
Abans, però, hi ha unes eleccions municipals que han de ser
aprofitades en clau nacional per mostrar al món que els
catalans, quan votem, votem independència!
110.
Les eleccions municipals representen la millor oportunitat per reprendre, amb força i il·lusió renovades, la
via catalana cap a la independència. No només perquè són les
primeres eleccions del calendari, sinó sobretot perquè són unes
eleccions que difícilment poden ser suspeses o impedides per l’Estat
espanyol.
[…] L’expressió majoritària per la independència del
passat 9 de Novembre ha de concretar-se ara amb el triomf de les
candidatures compromeses amb la independència a les eleccions
municipals del mes de maig.
[…] 115. Les eleccions del 27S han de tenir, per damunt de qualsevol
altra consideració, el caràcter plebiscitari que no va poder tenir la
jornada del 9N i el seu resultat ha de poder ser llegit, arreu del
món, de forma clara i inequívoca. L’objectiu de l’independentisme
ha de ser que guanyin les forces polítiques que hi concorrin amb un
primer punt programàtic comú que deixi clar que,
immediatament després de la constitució del Parlament,
aprovaran l’inici del procés que ha de portar a la
independència del país, constituint la República catalana com a
nou Estat sobirà.
116. En les condicions previsiblement adverses que se celebraran
aquestes eleccions i el procés de constitució del nou Parlament,
perquè sigui possible la victòria clara i irrefutable de les
forces independentistes caldrà que es treballi des d’ara
mateix en generar il·lusió en la base electoral pròpia
d’aquestes opcions i en ampliar-la. El procés seguit fins ara ens
demostra que ambdós objectius només s’aconseguiran des de la
màxima unitat possible i vinculant la justícia social i l’aprofundiment
democràtic amb la construcció del nou Estat.
117. Si en les etapes precedents, la societat civil amb l’ANC al
capdavant ha empès el procés d’independència nacional i s’hi ha
anat sumant el municipalisme primer, el President de la Generalitat
i el Parlament després, en l’etapa final que ara iniciem, és
imprescindible que es produeixi una veritable unitat d’acció
entre la societat civil, les institucions nacionals –Generalitat
i ajuntaments- i els partits polítics favorables a la constitució
de la República catalana com a nou Estat independent.
118. Aquesta unitat només serà possible i efectiva si és fruit d’un
pacte sòlid, previ a les eleccions del 27S, entre les tres potes sobre
les que se sustenta tot el procés i si els termes d’aquest pacte són
públics i coneguts per tothom.[…]
119. Per a l’ANC, aquest pacte ha de produir-se en el marc de la
nova configuració del que ha estat la Taula de forces polítiques i
socials per l’Estat propi i ha de contemplar els punts mínims
següents:
120. Les eleccions del 27S han de tenir un caràcter plebiscitari clar,
121. El Full de ruta cap a la independència nacional ha de ser
acordat prenent com a base el que proposem en el Full de ruta
2015-2016, de l’ANC,
122. El termini per a completar el procés fins a la Proclamació
16d’independència ha de ser entre 6 i 18 mesos des de la constitució
del nou Parlament, depenent de si l’Estat Espanyol negocia o no,
123. Si no fos possible celebrar aquestes eleccions per la ingerència
de l’Estat espanyol, es crearà l’Assemblea de càrrecs electes que es
proposa en el Full de ruta de l’ANC, amb l’objectiu de fer la
Proclamació d’independència de forma immediata.
124. En el cas que en el marc de l’esmentada Taula no sigui possible
la configuració d’una alternativa en la línia anterior, l’ANC es
plantejarà la possibilitat d’impulsar, des de la societat civil, una
candidatura de país que vagi en la línia apuntada en aquests punts.
125. 10.- Remissió al Full de ruta
126. La concreció de les propostes derivades
d’aquesta ponència es fan en el Full de ruta que s’aprova en la mateixa Assemblea
General Ordinària de l’ANC i, tal com ha passat en els Fulls de ruta
aprovats en anys anteriors, tant aquest document com el Full de
ruta que el complementa, són documents que s’han d’entendre de
forma oberta i flexible, de manera que esdevinguin més una
orientació que una norma de seguiment obligat.

 

Recordeu que els socis de l’ANC podem fer esmenes als documents. Si és el cas, les hem de presentar en un full amb aquests models: format XLS format PDF i fer-les arribar al Secretariat de PxI en paper o, molt millor, per correu electrònic (priorat@assemblea.cat).

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 4, la situació actual 2)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part de la Ponència marc):


[…] La situació actual 2

En el punt del procés on som, el primer objectiu del poble
català és que les eleccions previstes pel 27 de setembre de
2015 se celebrin en aquesta data, que puguin ser llegides
amb un caràcter clarament plebiscitari i que obrin el procés
constituent del nou Estat català. […]
102.
En qualsevol dels escenaris, per a l’ANC el procés ja és
irreversible i porta necessàriament a la Proclamació de la
independència[…]
103.
La Via catalana cap a la independència té unes
singularitats que fan que aquest procés sigui únic. I potser la
principal singularitat és que es tracta d’un procés basat en
l’impuls i el suport transversal d’una part important de la
societat catalana, arreu del país i des de múltiples
13organitzacions d’àmbits molt diversos. Perquè aquest suport
s’eixampli encara més, cal assegurar la implicació real i efectiva del
màxim nombre possible de ciutadans, cosa que ens obliga a un
exercici permanent de transparència, de debat i de convenciment
col·lectiu. En la mesura que es tracta d’un projecte compartit
per una majoria es converteix en un projecte imparable,
irreversible, perquè posa damunt la taula l’única oportunitat
real de fer un país nou i millor, i no pas l’enèsim projecte de
reformar l’Estat espanyol. I perquè realment pugui ser
compartit, cal que tothom en conegui el destí final i els camins per
arribar-hi. Cal guanyar en seguretat individual i col·lectiva. Per això
és imprescindible conèixer en detall les propostes d’actuació
d’aquesta fase, que s’exposen en el Full de ruta 2015-2016.
[…]

105.
Amb aquestes perspectives cal fer-se una pregunta
fonamental: com s’aconsegueix el caràcter plebiscitari de les
eleccions del 27S i com s’assegura una mobilització molt
superior a les registrades fins ara en les eleccions
precedents?[…]

 

Recordeu que els socis de l’ANC podem fer esmenes als documents. Si és el cas, les hem de presentar en un full amb aquests models: format XLS format PDF i fer-les arribar al Secretariat de PxI en paper o, molt millor, per correu electrònic (priorat@assemblea.cat).

Saps com explicar-ho?

Vine avui a les 19.00 h al Consell Comarcal

Benvolguts i benvolgudes,

A efectes de poder explicar tant a persones individuals com a grups tots els dubtes sobre pensions, necessitem formar-nos sobre els beneficis que un estat català  independent tindria sobre aquest tema.

L’objectiu és que les persones que assistim a la formació puguem explicar a associacions de jubilats, casals i públic en general per què és millor una Catalunya independent com a únic mitjà per a garantir les pensions tant actuals com les futures.

Per això aquest DISSABTE DIA 14 A LES 19:00 HORES AL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT, un expert ens farà una presentació i ens resoldrà tots els dubtes que tinguem sobre la matèria.

Us hi esperem,

 

Josep M Abella

Secretari

Priorat per la Independència
Assemblea Nacional Catalana
www.prioratperlaindependencia.cat
prioratxindependencia.wordpress.com
www.facebook.com/prioratxindependencia

— 

— 
Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup “prioratperlaindependencia” de Google Groups.
Per cancel·lar la subscripció a aquest grup i deixar de rebre els seus missatges, envieu un correu electrònic a prioratperlaindependencia+unsubscribe@googlegroups.com.
Per veure més opcions, visiteuhttps://groups.google.com/d/optout.

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 3, la situació actual)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part de la Ponència marc):


[…] La situació actual

96. El 9 de novembre ha representat el punt culminant del procés
d’independència, almenys fins ara i vist des de la perspectiva de la
capacitat de mobilització de la societat civil. […] però malgrat
totes les amenaces, dificultats i impediments posats pel Govern i el
Tribunal Constitucional espanyols, es va acabar celebrant la jornada
de mobilització més gran feta mai pel poble de Catalunya, amb
quasi 2,4 milions de persones, fent un acte real de sobirania
enfront dels aparells polítics i judicials d’un Estat que va demostrar
definitivament no només que no és el nostre, sinó que actua
decididament en contra nostre.


97. La sensació de victòria de l’endemà va convertir-se, en poques
setmanes, en desencís i desconfiança. No es va produir la
convocatòria immediata d’unes eleccions que prenguessin el
caràcter plebiscitari com a millor fórmula de culminar l’etapa del
“dret a decidir”. La societat civil, autèntica impulsora del
procés, havia cedit, necessàriament, el protagonisme als
partits polítics que, una vegada més, han demostrat ser la
baula més feble del procés.


98. L’acord del 14 de gener entre el President de la Generalitat i el
cap de l’oposició va representar l’aturada de la “caiguda lliure” en la
que semblava haver entrat el procés, i amb la data de les eleccions
per al 27 de setembre, que no és la que volíem, finalment existeix
un nou calendari per generar el mandat popular i democràtic que
necessitem per certificar el camí sense retorn cap a la
independència. […]


[…] Tot i que el 9N va servir per mesurar l’augment del vot
independentista militant, també és cert que va mostrar la
necessitat de seguir treballant per fer créixer el seu nombre i el
nivell de solidesa.

[…] Amb aquest objectiu hem d’arribar a sectors de
ciutadans del nostre país que puguin compartir l’objectiu de
construir un Estat propi, sobirà, encara que no vegin la necessitat
de sentir-se independentistes.


100. Per a l’Assemblea, doncs, els dos grans eixos de treball del
futur immediat queden molt clarament definits i acotats gràcies
als resultats del 9N. Mantenir i, si cal, incrementar la pressió
política per construir la unitat d’acció imprescindible entre la
societat civil, les institucions nacionals –Generalitat i
ajuntaments- i els partits polítics i orientar adequadament el
treball per augmentar la incidència social de l’ANC, arribant a
sectors socials escèptics amb la independència, ja sigui per
excés de prudència o per por, esdevenen els grans objectius del
Full de ruta que incorpora el Pla d’Actuació 2015-2016 de l’ANC. […]

 

Recordeu que els socis de l’ANC podem fer esmenes als documents. Si és el cas, les hem de presentar en un full amb aquests models: format XLS format PDF i fer-les arribar al Secretariat de PxI en paper o, molt millor, per correu electrònic (priorat@assemblea.cat).

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 2, sobre el camí fet)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia.

Aquest és el text d’avui (forma part de la Ponència marc):

Sobre el camí fet

[…] 90. Des de la fundació de l’ANC, el guió -o camí- seguit pel procés
d’independència ha coincidit plenament amb les propostes
contingudes en els documents fins ara referenciats, exceptuant les
que demanaven la unitat –d’acció o electoral- dels partits polítics.


91. Pel que fa al ritme, o calendari, la primera etapa del procés va
tenir algunes acceleracions imprevistes –la celebració de les
eleccions anticipades del 25 de novembre de 2012- però les etapes
posteriors sempre han seguit un ritme més lent, provocat
generalment per les dificultats d’acord entre els partits polítics
(fixar la fórmula i data de la Consulta, convocatòria de les eleccions
plebiscitàries després del 9N,…).


92. El procés d’acumulació de forces de les organitzacions de la
societat civil, especialment de l’ANC, ha avançat en paral·lel a la
capacitat de mobilització mostrada i es pot dir que, avui en dia, és
difícil augmentar-les quantitativament.


93. La necessitat d’introduir altres elements de conscienciació i
mobilització s’ha anat fent evident a mesura que el procés ha
avançat. L’ANC ha estat amatent i el seu discurs, accions i projectes
han anat diversificant-se per poder arribar a sectors socials
diferents als que han participat en les fases anteriors del procés. No
obstant això, cal insistir molt en aquesta línia que entronca
perfectament amb els plantejaments de l’independentisme modern. […]

 

Recordeu que els socis de l’ANC podem fer esmenes als documents. Si és el cas, les hem de presentar en un full amb aquests models: format XLS format PDF i fer-les arribar al Secretariat de PxI en paper o, molt millor, per correu electrònic (priorat@assemblea.cat).

LLEGIM, OPINEM I DISCUTIM (núm. 1 valors de l’ANC)

Us convidem a llegir i discutir els dos textos complets (Full de ruta i la Ponència marc) que han d’orientar la feina de l’ANC  durant aquest mesos.

Fins al 19 de març, cada dia al nostre blog us facilitem un text extret dels documents que estem discutint i us animem a fer comentaris i debats en línia. Aquest és el text d’avui (forma part de la Ponència marc):

4. Valors de l’ANC

[…]22. L’Assemblea Nacional Catalana som una organització democràtica, popular, unitària i plural, integrada per persones de tota condició social, amb diferents ideologies polítiques i creences religioses, que volem la independència de Catalunya per constituir un Estat de dret, democràtic i social.


23. En la nostra Declaració Fundacional, els Estatuts i el Full de Ruta, es troben els valors que volem que incorpori la República catalana. Destaquem entre ells la democràcia, la llibertat i la justícia social.


24. La nostra acció es fonamenta en la democràcia participativa de base, la pluralitat en el debat i la unitat en l’acció, coordinada, a tot el país, adaptant la a les prioritats, les necessitats i la idiosincràsia de cada territori i col·lectiu.


25. La missió de l’ANC és contribuir a la instauració d’una República catalana basada en els principis i valors anteriors[…]

 

Recordeu que els socis de l’ANC podem fer esmenes als documents. Si és el cas, les hem de presentar en un full amb aquests models: format XLS format PDF i fer-les arribar al Secretariat de PxI en paper o, molt millor, per correu electrònic (priorat@assemblea.cat).