Month: Març de 2016

ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE PRIORAT PER LA INDEPENDÈNCIA -ANC

 

Falset. Dissabte 12.03.2016. 19.00 h

Consell Comarcal

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

  1. .- Memòria anual d’activitats i comptes de l’any 2015.
  2. .- Aprovació, si s’escau, de la memòria i els comptes de l’any 2015.
  3. .- Renovació dels membres del secretariat i dels càrrecs que finalitzen el seu mandat (és necessari en virtut dels estatuts la renovació del càrrec de secretari).
  4. .- Anàlisi de la situació del procés, propostes per a la fixació de la posició de l’ANC.
  5. .- Torn obert de paraules.